Privacy Verklaring

Stichting Avavieren verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en
transparant informeren. In deze ‘privacyverklaring’ geven wij u antwoord op de belangrijkste
vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Avavieren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een bepaalde persoon. Ook gegevens die
indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Het gaat niet alleen om informatie in geschreven tekst, maar ook die in beeld en geluid. Het zijn gegevens die iets over u zeggen,
zoals bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd of e-mailadres. Maar ook bijvoorbeeld uw voornaam
samen met uw geboortedatum en foto’s en filmpjes. Wanneer (een combinatie van) deze
gegevens naar u als individuele persoon herleid kunnen worden spreken we van
persoonsgegevens. Stichting Avavieren houdt zich bij het werken met persoonsgegevens aan de wettelijke regels, vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (AVG)

Van wie verwerkt Stichting Avavieren persoonsgegevens?
Stichting Avavieren verwerkt persoonsgegevens van:

– Gezinnen die een vakantie of -activiteit boeken of geboekt hebben.
– Vrijwilligers die tijdens de vakanties of -activiteit, of voor Avavieren werkzaamheden
verrichten of verricht hebben.
– Medewerkers in dienst van Stichting Avavieren.
– Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee
hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijv. fondsen en donateurs).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Bij Stichting Avavieren is de Bestuurder verantwoordelijk voor verwerking en beheer van
persoonsgegevens volgens de bepalingen van de AVG.

Waarvoor verwerkt Stichting Avavieren persoonsgegevens?
Als u via Stichting Avavieren een vakantie of activiteit boekt of als vrijwilliger bij Stichting
Avavieren aan de slag wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Deze zijn van belang om de vakantie of activiteit te kunnen regelen of om uw werkzaamheden als vrijwilliger te kunnen organiseren.

We gebruiken de naam en adresgegevens om contact met u te onderhouden en om u alle
noodzakelijke informatie door te geven. Verder zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen zoals personeelszaken en financiële administratie.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld om u te
informeren over nieuwe activiteiten die Stichting Avavieren organiseert. Indien u geen prijst stelt op het ontvangen van informatie over activiteiten van Stichting Avavieren of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens kunt u dit doorgeven aan Stichting Avavieren:

Oudelandhof 38, 2691ZD, ’s-Gravenzande, tel. 06-13050204 of via info@avavieren.nl.

Verwerkt Stichting Avavieren ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid,
lichamelijke en mentale beperkingen, medicatiegebruik of gegevens betreffende ras of religie.
Stichting Avavieren verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens die via een
inschrijfformulier verkregen zijn (nadat de inschrijving formeel bevestigd is), op basis van de wet of als u ons dat vraagt. Wij verwerken deze uitsluitend als dat nodig is voor onze dienstverlening; daarbij gaat het met name om medische gegevens.

Hoe gaat Stichting Avavieren met uw persoonsgegevens om?
Persoonsgegevens worden zorgvuldig en goed beveiligd bewaard en niet langer dan
noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
U kunt uiteraard zelf bij uw persoonsgegevens; neem daartoe contact op met Stichting Avavieren.
Daarnaast kunnen de (assistent) projectleiders uw gegevens inzien. Deze gegevens zijn goed
afgeschermd en uitsluitend toegankelijk voor degenen die daartoe bevoegd zijn.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen Stichting Avavieren
Uitwisseling van persoonsgegevens van gezinnen en vrijwilligers vinden binnen Stichting
Avavieren uitsluitend plaats met de desbetreffende (assistent) projectleider. De begeleiders van de kinderen / jongeren ontvangen alleen díe informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun taak. Stichting Avavieren kan en mag geen gegevens van gezinnen en vrijwilligers uitwisselen met externe partijen, tenzij met toestemming van de betreffende personen of wanneer een wettelijk voorschrift Stichting Avavieren daartoe verplicht.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Voor het bewaren van persoonsgegevens heeft Stichting Avavieren op basis van de wettelijk
bepaalde voorschriften een bewaar termijn van twee jaar. Voor financiele gegevens geldt een
bewaartermijn van zeven jaar.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Stichting Avavieren houdt zich bij het verwerken en beheren van persoonsgegevens van
gezinnen, medewerkers en vrijwilligers aantoonbaar aan de beginselen van de AVG.
Stichting Avavieren controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, niet worden geregistreerd. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld zoals voor de inschrijvingen van gezinnen en vrijwilligers en het gebruik van beeldmaterialen.

Wat doet Stichting Avavieren met gegevens verkregen via de website en cookies?
Wanneer u onze website heeft bezocht en/of gegevens op deze website heeft ingevuld (bijv. op een inschrijfformulier), zal Stichting Avavieren de verzamelde gegevens uitsluitend aanwenden om met u in contact te treden of om een met u overeengekomen dienstverlening te realiseren.Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zonder uw toestemming zullen er geen gegevens aan derden worden verstrekt. Op de website van Stichting Avavieren staan links naar websites van andere organisaties. Stichting Avavieren is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Stichting Avavieren is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Als u de website van Stichting Avavieren bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet
mogelijk om te zien wie de website bezoekt. Stichting Avavieren is wel geïnteresseerd in
algemene gegevens over het bezoek aan onze website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de tijdstippen van het bezoek.

De website van Stichting Avavieren maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig
klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de
harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Stichting Avavieren gebruikt 2 soorten cookies:
– Noodzakelijke cookies voor de werking van de website;
– Analytics cookies om het gedrag van bezoekers te meten en te analyseren om zo de beleving
nog verder te kunnen optimaliseren en eventuele drempels weg te halen.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website
negatief beïnvloeden. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer
opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Onze website gebruikt de cookiedata alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hebt u vragen of opmerkingen over het cookiebeleid van onze website, neemt u dan contact met ons op.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Avavieren van mij verwerkt?
Conform de richtlijnen van de AVG kunt u uw persoonsgegevens altijd inzien, laten corrigeren en verwijderen of wissen. Uiteraard kunt u uitsluitend uw eigen persoonsgegevens inzien. Daartoe kunt u contact opnemen met Stichting Avavieren: Oudelandhof 38, 2691ZD, ’s-Gravenzande, 06-13050204 of via info@avavieren.nl. Binnen uiterlijk 1 maand krijgt u een reactie.

Kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u altijd terecht bij
Stichting Avavieren, Oudelandhof 38, 2691ZD, ’s-Gravenzande 06-13050204, of via
info@avavieren.nl. . Binnen uiterlijk 1 maand krijgt u een reactie. Ook kunt u bij de Autoriteit
Persoonsgegevens een klacht indienen zodra u het niet eens bent met de manier waarop
Stichting Avavieren met uw gegevens omgaat.

Wijziging privacy beleid
Stichting Avavieren heeft haar privacy beleid vastgelegd in het Privacy Beleidsplan en behoudt
zich het recht voor om hierin wijzigingen aan te brengen. Het Privacy Beleidsplan is bij Stichting
Avavieren op te vragen.

Cookieverklaring

[cookie_declaration]

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this